ທ່ານພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມຄະນະ ລົງກວດກາ ຊົນລະປະທານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

Sep 23, 2022 | ຂ່າວສານ

ທ່ານພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມຄະນະ ລົງກວດກາ ຊົນລະປະທານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ເປ່ເພ)ຈາກ ໄພພິບັດ ນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງ ຄອບ ແລະ ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ ຄັ້ງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022