ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ

ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄຳພັນເພັງ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ

ທ່ານ ດວງຕາ ໄຊວຸດ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ

ທ່ານ ສົມຫວັງ ແກ້ວວິໄລສັກ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ທ່ານ ເພັດພິໄຊ ສູນວິໄລ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ທ່ານ ອາເມ ຊົງເຢ້ຽເລັ່ງ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ທ່ານ ຄຳສີ ແພງສະຫວັນ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ທ່ານ ສຳລານ ສຸວັນນະໂຊດ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ທ່ານ ພັອ ຄຳແພງ ເພັດ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ທ່ານ ພັອ ດາວນ້ອຍ ບຸດບົວທອງ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ