--- ງາມທາດປວກ ເມືອງ ຄອບ, ປະນົມນ້ອມພະທາດມັດຄໍາ ເມືອງ ເງິນ, ແສນເພີດເພີນພະທາດຊຽງລົມ ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ, ອອນຊອນ ບຸນບັ້ງໄຟ ເມືອງ ປາກລາຍ, ງາມເຫຼືອຫຼາຍ ສາວດອກຝ້າຍຈັນ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ຫວານນໍ້າໝາກພ້າວ ເມືອງ ບໍ່ແຕນ, ແດນພູເຂົາຊ້າງ ເມືອງ ຫົງສາ, ເມືອງທົ່ງຮວງເຂົ້າກົ່ງ ເມືອງ ພຽງ, ສຽງຂັບລໍາລ່ອງຮຸ່ງ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ---

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

ເວັບໄຊທາງການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

ເວັບໄຊທາງການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

ເວັບໄຊທາງການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

ເວັບໄຊທາງການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

ເວັບໄຊທາງການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ການລົງທຶນ

ການທ່ອງທ່ຽວ

ແຜນງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ GIZ

ກ່ຽວກັບ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນແຂວງທີ່ມີຊ້າງຫລາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ. ຫລັງຈາກແມ່ນ້ຳຂອງໄຫລຜ່ານແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ມາຍັງແຂວງຫລວງພະບາງ ຈາກຫລວງພະບາງ ແມ່ນ້ຳຂອງໄຫລ ຕໍ່ໄປຍັງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຂວງທີ່ອາດຈະບໍ່ໂດດເດັ່ນໃນເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວຫລາຍເທົ່າໃດ ຖ້າທຽບກັບເມືອງຫລວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນວຽງຈັນ ແຕ່ໃນອະນາຄົດອາດໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫາກຖະໜົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງນ່ານ ເຂົ້າສູ່ແຂວງໄຊຍະບຸລີຕັດຜ່ານໄປຍັງຫລວງພະບາງ ໄຊຍະບູລີ ເມືອງແຫ່ງປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທຳມະຊາດອັນສວຍງາມ ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູເຂົາ ແລະ ທົ່ງພຽງ ມີເຂດແດນຕິດກັບໄທຍາວ 647 ກິໂລແມັດ.

ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ